Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εύρεση πόρων χρηματοδότησης επιχειρήσεων.
Αποτελούν τα πιο ευρέως διαδεδομένα επενδυτικά προγράμματα και συνήθως η δεύτερη επιλογή μετά τα τραπεζικά κεφάλαια. Πολλές μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν απευθυνθεί σε τέτοιου είδους προγράμματα, με το άνοιγμα των επιχειρήσεων μέσα στην οικονομική κρίση, και ενώ οι τράπεζες αδυνατούσαν να παρέχουν κάποιο δάνειο πια, λόγω της κατάστασης που διαμεσολάβησε.