Η εταιρία μας εναλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες, συναλλαγές και υπηρεσίες που νόμιμα αντιπροσωπεύουμε έχοντας ισχυρή υποδομή και πολύχρονη πείρα.