Η εταιρία μας αναλαμβάνει την παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση οποιωνδήποτε βιομηχανικών προϊόντων στη χώρα και στο εξωτερικό.